JORNADES UNIVERSITAT-EMPRESA

Descarregar Pdf

XXV JORNADES UNIVERSITAT-EMPRESA
Present i futur del sector elèctric. La regulació de 
les fonts renovables d'electricitat

De l'11 al 12 de març de 2014
1 crèdit ECTS (Matèria transversal)

Diptic Jornades