Grups de Recerca

Línies de Recerca
- Cicle  econòmic
- Desigualtat econòmica
- Imposició òptima
- Economia de les desigualtats socials
- Economia de les migracions
- Economia regional
- Economia social
- Mercat laboral i precarietat juvenil
- Teoria de mecanismes

 

Grups de recerca
- Grup de Recera: Anàlisi Social i Educativa (GR-ASE)
- Grup de Recerca: Joventut, Societat i Comunicació (JOVIScom)